Tropische vijver

In de tropische zoetwater vijver van Klein Costa Rica leven verschillende tropische vissen en schildpadden. Dit water heeft een temperatuur die ligt tussen de 22 en de 28 graden Celcius. Bij deze temperatuur kunnen tropische vissen het beste leven. De verschillende soorten vissen komen uit verschillende werelddelen zoals Amerika, Afrika en Azië.

Tropische vijver

Vissen in de tropische vijver worden gevoerd. Wanneer dit gebeurt kunt u als bezoekers gerust even meekijken.

Pauwoogcichlide (Astronotus ocellatus) is een tropische vis die behoort tot de familie van de cichliden. In het wild komt hij voor in een enorm uitgestrekt gebied in Zuid Amerika, ze worden daar aangetroffen in helder water, zwart water, troebel water, stilstaand, rustig stormend water, meertjes en rivieren. In het wild eten ze visjes, rivierkreeft, insecten, muskieten en insectenlarven. Soms springen ze zelf uit het water om deze te pakken te krijgen. De Pauwoogcichlide kan uitgroeien tot een maximale lengte van 35 centimeter.

Zilver Arowana (Osteoglossum bicirrhosum) komt voor in rustig stromend tot stilstaande wateren en moerasgebieden van het Zuid-Amerikaanse regenwoud. Hij leeft zowel solitair als in groepen en jaagt op insecten, garnalen en vissen. Hij houdt zich vooral op bij het wateroppervlak en springt soms boven water uit om een prooi te kunnen vangen. De vis wordt in de natuur maximaal 1.30 meter groot en haalt in gevangenschap gemiddeld tot wel 80 centimeter.

Arapaima (Arapaima gigas) is een van de grootste zoetwatervissen te wereld en leeft in het Amazonegebied; Zuid Amerika en Brazilië. Deze vis kan een lengte bereiken van ruim 3 meter en een gewicht van 200 kilo. Om zijn zuurstofbehoefte te dekken zijn het gebruik van de kieuwen niet voldoende, dus moet hij naar het oppervlakte om lucht te happen. Hun zwemblaas is verbonden met de slokdarm en kan als long functioneren, waardoor ze ook in zuurstofarme rivieren en meren kunnen overleven. Hij jaagt op allerlei andere vissen en insecten. Deze diersoort staat door overbevissing onder druk. Omdat er waarschijnlijk 4 soorten zouden zijn, is er een risico dat één of meerdere soorten uitsterft.

Witgevlekte zoetwaterrog (Potamotrygon leopold) komt uit Zuid Amerika. Deze rog is een echte jager en zal alles proberen te eten wat in zijn bek past. Zoals vis, garnalen, insecten, krab, wormen en slakken. Het zijn meestal vreedzame dieren en leven voornamelijk in het onderste gedeelte van het water. De kleurenpatroon kan per exemplaar variëren. Mannetjes en vrouwtjes kunnen een doorsnee hebben van 35 centimeter, met een gewicht tot wel 15 kilo.

Pauwoogzoetwaterrog (Potamotrygon motoro) is een veelvoorkomende zoetwaterrog uit Zuid Amerika. Deze rog voedt zich met vis, garnalen, schaaldieren en wormen. Door zijn camouflage is de rog op een zanderige ondergrond moeilijk te zien. Zelf hebben ze niet veel vijanden, afgezien van kaaimannen en grote vissen. Mannetjes en vrouwtjes kunnen een doorsnee hebben van 35 centimeter, met een gewicht tot wel 15 kilo.

Kogelvis (Tetraodon mbu) is de grootste zoetwater kogelvissoort. Het woord “mbu” betekend rots in sommige Afrikaanse dialecten, dit vanwege het patroon van deze kogelvis die een zeer goede camouflage vormt in de natuur. Hij is een vrij agressieve roofvis die erg groot kan worden, tot wel 70 centimeter. Deze vis eet slakken en schaaldieren, die hij met zijn sterkte tanden stuk bijt. De kogelvis leeft in Afrika in het Kongo Basin en Tanganyika meer.

Algeneter (Pterygoplichthys gibbiceps) is afkomstig uit Zuid Amerika en eet algen, groene groentes en kien hout. Het zijn vreedzame vissen en kunnen een lengte krijgen van 45 centimeter. Ze zijn het meest actief in de avond en in de nacht. Overdag verstoppen ze zich in schuilplaatsen en holletjes.

Zoetwaterhaai (Pangasius sanitwongsei) komt uit het werelddeel Azië. Het zijn vreedzame dieren maar zien slecht en zijn daardoor schrikachtig. Deze vissen kunnen uitgroeien tot wel 3 meter, waarbij je geen verschil kunt zien tussen een mannetje en een vrouwtje. In de natuur eten ze vissen en schaaldieren.

Spatelmeerval (Sorubim lima) is afkomst uit Azië en leven vooral in het onderste gedeelte van het water. Ze zijn erg vreedzaam en leven als juveniels het liefs in grote scholen. Volwassenen zijn niet meer school verbonden en leven vaak solitair of als paartje.  Deze meerval is het meeste actief in de avond en in de nacht. Hij eet alles en zal alles wat in zijn bek past ook opeten. Dit kunnen kleine vissen zijn, garnalen en schaaldieren. Ze worden tot wel 55 centimeter lang.

Goude papegaaicichlide (Cichlasoma parrot gold) is een kleine vis die niet in de natuur voor komt. Dat wil zeggen dat deze door mensen gekweekt is. De cichlide is tijdens de broedperiode licht territoriaal en fanatieker tegen zijn medebewoners. Buiten de broedperiode zijn ze vreedzaam. Hij eet alles wat hem gegeven word en zal uitgroeien tot de 20 centimeter.

Pauwoogbaars (Cichla ocellaris) is afkomstig uit Zuid Amerika. Volwassen mannen (74 centimeter) zijn iets groter en forser dan de vrouwtjes (70 centimeter) en hebben een flinke bult op hun voorhoofd. Het dieet bestaat alleen uit kleinere vissen en zijn tijdens de broedperiode zeer territoriaal. De pauwoogbaars word graag gezien als een vangst in de hengelsport, met deze reden is de soort ook uitgezet in landen zoals Thailand en Singapore.

Gele cichlide (Labidochromis caeruleus) komt voor in het Malawi meer in Oost Afrika. Deze muilbroeder (eieren worden uitgebroed in de bek) is een van de meest vredelievende soorten. Hij heeft geen territorium en leven alleen of in paartjes. Hij houdt er van om zich te schuilen tussen de stenen en rotsblokken. Deze vis groeit uit tot een lengte van 10 centimeter en is een alleseter.

Blauwe cichlide (Pseudotropheus bright blue) is afkomstig uit Afrika, aan de westkust van het Malawi meer. Hij woont in relatief ondiep water, bij een rotsachtige kustlijn en een zanderige ondergrond. De maximale lengte van mannetjes is 11,5 centimeter en bij vrouwtjes 10 centimeter. Net als de gele cichlide is de blauwe cichliden een alleseter. Het verschil tussen een mannetje en vrouwtje is naast de lengte moeilijk te zien. Zowel mannetjes als vrouwtjes vertonen dezelfde heldere blauwe kleur. De ei vlekken op de aarsvin van het mannetje is vaak groter en intenser van kleur dan die van het vrouwtje. Ook deze cichliden zijn muilbroeder, dit word gedaan door het vrouwtje, ze zal de eieren voor ongeveer 3 tot 4 weken dragen. Ze zal tijdens deze periode niet eten.

Zwarte band Cichlide (Vieja maculicauda) komt voor in Zuid Mexico tot Panama. Deze vis word maximaal 30 centimeter groot en is ten opzichte van soortgenoten en andere vissen erg agressief. Dit is vooral tijdens de broedperiode. Deze vis is een voornamelijk een planteneter maar eet ook andere vissen.

Oreochromis Tanganicae is afkomstig uit Afrika en leeft in het Tanganyika meer. Hij is een grote cichlide, waarvan de mannelijke exemplaren tot 40 centimeter groot zijn. Dominante mannen hebben iriserende schubben die groen/blauw kunnen kleuren. De zomen van de vinnen vertonen een rood/oranje kleur. Vrouwelijke en niet dominante exemplaren vertonen duidelijk minder kleur. Het is een echte alles eter en kunnen in een korte tijd voor veel nageslacht zorgen. Met pronkgedrag wordt een vrouwtje naar een kuil gelokt, die het mannetje heeft gemaakt voor de eitjes. Gaat het vrouwtje niet om zijn pronkgedrag in, dan kan ze aan aanval verwachten.

Frontosa blue (Cyphotilapia frontosa ‘Blue Zambia’) is afkomstig uit Afrika, uit het Tananyka meer. De naam Cyphotilapia frontosa slaat op de bult die de vis op het voorhoofd heeft. Het woord Cypho komt uit het Grieks en betekent bult, zwelling, gezwel. Het tweede deel, tilapia, komt uit de taal van de bevolking die rond het meer leeft en betekent vis. Frontosa, dit is Latijn, slaat op de voorzijde van het hoofd, het front dus. Samengevat: een vis met een bult vóór op het hoofd, oftewel bulthoofd. De grootte van de vis kan verschillen per variant, mannelijke exemplaren kunnen ruim 30 centimeter halen. De Frontasa is een langzame en rustig bewegende vis en kan wel 20 tot 25 jaar oud worden. Ze zullen geen energie verspillen aan het achtervolgen van hun prooidier toch zijn het vleeseters. Ze zijn vlug voldaan en zeer rustige eters.

Goerami (Osphronemus goramy) is afkomstig uit Azië en leeft in zoet en brak water met een tropisch klimaat. Deze vis kan een lengte bereiken van 70 centimeter en heeft normaal een grijze kleur, de albino kleurt helemaal wit.

Citrinellum (Amphilophus (Cichlasoma) citrinellum) is afkomstig uit Nicaragua en Costa Rica. De mannetjes en de vrouwtjes zijn goed van elkaar te onderscheiden. De mannetjes zijn iets groter en hebben langere vinnen dan het vrouwtje, ook hebben ze een duidelijke bult achter op de kop. Ze zijn ook nog bekend onder de naam Midas Cichlid.

Via het raam kunt u het leven onderwater van dichtbij zien. 

Fish Arapaima

© Copyright 2022 Kleincostarica.nl Alle rechten voorbehouden - Webpartners